پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

نصیحت ..۳
ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: مادرانه ، وصیت

هفت نصیحت مولانا ....

گشاده دست باش، جاری باش، کمک کن...... مثل رود
 باشفقت و مهربان باش ......مثل خورشید
 اگرکسی اشتباه کردآن رابپوشان .....مثل شب
 وقتی عصبانی شدی خاموش باش .....
 متواضع باش و کبر نداشته باش .......مثل خاک
 بخشش و عفو داشته باش .....مثل دریا