شعر!!!!!!!!!!

سلمان عاشق اعداده .... کمتر از دو سالش بود که یک تا بیست را به فارسی و انگلیسی بلد بود ... و من نگران از اینکه به جای کودکی و بازی بره دنبال یادگیری..... همه بازیهایی که آموزش داشتن را قطع کردم و رفتیم دنبال توپ بازی ........... ولی عشق این بچه به اعداد بیشتر شد ...... از طرفی عاشق شعر ه ..... حتی برا دستشویی رفتن هم باید دو بیت شعر بخونه بعد بیاد بریم دستشویی ( البته از دیوان شعرا شعر نمیخونه ها .... یه شعر کودک .... میگه : مامان بیا جیش دارم ......... فوریه خیلی کارم .......لگن بیار زود برام ..... تا خیس نشه شلوارم ....) و بدون خوندن کامل این شعر پاشو تو دستشویی نمیذاره !!

 

گاهی یک خانوم مهربون میاد خونه ما و واسه انجام کارهای خونه به من کمک میکنه .... و همزمان واسه خودش شعر زمزمه میکنه ....... معمولا شعر ها را نمیپسندم و نمیذارم سلمان بشنوه!!!

ولی یک شعر بی معنی ولی جالب را از این خانوم شنیده و یاد گرفته 

و عاشق این شعر شده و روزی ده بار میخونه 

 

یک . یک یاری داشتم 
دو. دوسش میداشتم 
سه . سپاسگذارم 
چهار . چاره ندارم 
پنج . پنجه آفتاب . 
شش . شیشه عمرم 
هفت. هفت ساله دختر 
هشت . هشت ساله پسر 
نه . رفتم در مغازه ... دیدم خانوم درازه !!!!!!!!!! گفتم خانوم درازه ! تو را به خدا تو را به علی تو را به امام اولی تعجبمنو ببر!از خود راضی کلانتری. با ماشین مش ممدلی ..ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی ... صندلیاش فنر داره نشستنش خطرداره

 

 

حالا خوندن این شعر که رو اعصاب منه به کنار ........ میاد  جمله جمله میخونه میگه معنی کن آخ

/ 2 نظر / 52 بازدید
ماری

روم به دیوار اون شماره 9 خیلی ضایع است!

صبا

عزیزززززززززم سلمان گل. مهدیارم عاشق عدداست. منم از این مساله که دنیای بچگیش خراب بشه نگرانم مریم جونم.