1.

گوشی را میذاره رو گوشش و قسمت دیافراگم را میذاره روی شکم من!.. صدای قلب نی نی  را میشنوه! و گهگاه قار و قور شکم من را میذاره به حساب گریه کردن نی نی !!! 

هر صحبتی با نی نی داشته باشه با فریااااااااااااااااااااد میگه .... آخه صدای یواش! را نمیشنوه! تو شکمه!

اعلام آمادگی کرده برای نگهداری نی نی توی شکم خودش!!! تقسیم مسئولیت ! اینجوری مامان کمتر خسته میشه!

هر خوراکی که میخوره سهمیه نی نی! را به من میده .... و تذکر میده که با دقت بخور تا بره تو دل نی نی !

/ 0 نظر / 17 بازدید