بگو بلد نیستم

این چی نمشته؟(نوشته؟)

این سوالیه که چند روز اخیر مدام میپرسه ........ از نوشته های کتاب ها تا تابلوهای راهنمایی و رانندگی و هر چیزی که نوشته یا عکس باشه ....

امشب بعد از آب بازی و مسواک عکسای روی دسته مسواکش را نشون داد و پرسید :

*این چی نمشته؟

- هیچی ننوشته اینا عکسه .... این اولی جای پای هاپو ه دومی خونه ی هاپو و سوی استخون ه ،هاپو استخون میخوره 

*بِدو بلد نیستم (بگو بلد نیستم ) اَلَتی نحون (الکی نخون ) ایجا نِمِشته بَستی دَذا دَذا حودی مِسٌا بزن ( اینجا نوشته وقتی غذا خوردی مسواک بزن)

/ 1 نظر / 15 بازدید
سبينا

اي خدا ..............خوب وقتي بلد نيستي الكي چرا بچه رو گمراه مي كني