دکتر

 *بیا بخواب رو تخت من ... من دکتر باشم تو مریض! 

_آقای دکتر دلم درد میکنه 

* به نظر من گوشِت را باید معاینه کنم !!! 

حالا استخونات را ببینم ... خیلی ضعیفیا! چجوری سی سالت شده؟

دهنت را باز کن .... نه ببند من دوس ندارم دهنت را معاینه کنم! بذار همه استخونات را بکوبم ( با چکش رفلکس! ) ... اگه استخون سرت را محکم بکوبم دلت خوب میشه ..... حالا حَلقِت! را محکم محکم بگیر .... با دو تا دست ...میخوام به زانوت آمپول بزنم ... زانوهات هم ضعیفه ... باید بیشتر بری استخر!!!! 

حالا چشمات را ببند ... میخوام عملت کنم ..... ( با پیچ و مهره و پایه دوربین و هر آنچه که به چشمش میرسه منو عمل میکنه ... محل عمل هم زانو هاست ... )

حالا پاشو دلت خوب شد؟ تا آشپز خونه با یه پا برو تا خوبِ  خب بشی

/ 4 نظر / 21 بازدید
سمي جون

[قهقهه] خيلي جالب بود از طرف من ببوسش

مریم مامان باران

وای خدا چقدر خندیدم دلم درد گرفت خدا نکشت با این وروجک شیطون........خوبه مغزتو نمیخواسته خوب کنه وگرنه میزد مختو میترکوند......