پست های ارسال شده در مهر سال 1390

دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست جای چشم ابرو نگیرد گر چه او بالاتر است

دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست       روی دریا خس نشیند قعر دریا گوهر است  کاکل از بالا بلندی رتبه ای ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 302 بازدید