مفهوم کلمات

پروژه پوشک ! یک مشکل بزرگ در مسیر رشد و تکامل بچه ها ..

این پروژه یکبار تا مرز موفقیت پیش رفت ولی به خاطر یک سری مشکلات قطع شد ..... واین قطع و وصل نتیجه خیلی بدی داشت ...... سلمان دیگه حاضر نیست بره دستشویی و از طرفی هم حاضر نیست پمپرز را تحمل کنه

انواع ترفند ها و تشویق ها و هر چیزی که بلد بودم را به کار بستم ... ولی نمیشه که نمیشه ...... آخرین ترفند ش.رت آموزشی بود..... حداقل خونه و زندگیم کثیف نمیشه

و از وقتی این لباس را میپوشه  بعد از هر بار دفع!!! لطف میکنه و فریاد میزنه " مامان بیا ج... دارم .... فوریه خیلی کارم " البته از حق نگذرم .... میدوه میره تو دستشویی و جایی را هم کثیف نمیکنه

هر بار توضیح میدم که جای جی.. اینجاست و ...... که خب تاثیری نداره .... امروز ناراحت شدم ... گفتم حداقل بگو مامان بیا ج... کردم !!!!

میگه نکردم ... دارم ...

میگم عزیزم ایناها جی.. کردی!

میگه .. نه الان دارم ... ببین تو ش.رتم دارم!!!!!!!!!!!!

بچه ام وجود مایعات داخل مثانه را داشتن به حساب نمیاره !!!! وقتی داره که بتونه عینی ببینه و به من هم نشون بده

تمام تلاش های من هم برای تصحیح ذهنیت سلمان بی نتیجه بود

/ 2 نظر / 19 بازدید
سبينا

اي ننه......خيلي با حاله...........برداشتتش از حرفهاي ما فرق داره............هههههه

مریم مامان باران

میییییییییی تو...........باران الان هم تو لگن جیش میکنه هم تو پوشک......بعد میگم نبندمش که زندگیم خیس میشه.....ببندمش که........خل شدم منم.