قایم موشک

از مهد برمیگرده  و مثل همیشه بهانه بابا را میگیره .... حداقل پنج ساعت باید صبر کنه و بهترین کار اینه که بازی کنیم تا این بهانه همیشگی را فراموش کنه 

قایم موشک به سبک سلمان!

_خب اول کی چشم بذاره؟

*من

_تا ده بشمار بیا منو پیدا کن

* نهههههه ده خیلی کمه .. من بزرگ شدم ... باید تا هزار بشمارم 

_ نه مامان تا هزار زیاده .. تا ده کافیه 

*نهههههه ده برای قایم موشکِ کوچولو هاست ... من بزرگم

_ خب تا صد بشمار

*نه هفتصد

_صد و یک 

*پونصد

_صد و دو

*دویست

_ صد و چهار

*صدو پنج

_بااااشه بشمار ...

*یک. دو. سه....... نود و هفت.  نود و نه ... ای وااااای اشتباه شد ... از اول.... یک . دو ........ صد . صد و یک . صد و دو . صد وسه . صد و چهار. صد و پنج. صد و شیش!....نههه زیاد شمردم .. از اول ................

منتظر بعد از چند بار شمردن بالاخره راضی شد ........... 

*اوووووووووووووومدم..... کجایی؟ کجا قایم شدی؟ .... جییییییییییییییییییغغغغغغغغغغغغغ پیدات کردم  

حالا من پشت مبل پذیرایی و سلمان تو اتاق خواب .... سرم را میارم بیرون ببینم چیو پیدا کرده که سر میرسه و واقعا پیدام میکنه !

*خب نوبت توئه! چشم بذار تا سه ملیارد و چهار بشمار!!!!!!

_ مامانی این خیلی زیاده تا ده سال دیگه تموم نمیشه ...

*نههه تو بزرگی باید تا زیاد بشماری ...

.

.

.

.

هنوز داریم چونه میزنیم .... باور نمیکنه که نمیتونم!

/ 3 نظر / 18 بازدید
زهرا

هه هه... واقعا دید ساده بچه ها خیلی زیباست.[خنده]

مامان علی 88

الهی به قربونش! شاد باشین همیشه!

مریم مامان باران

یا حضرت عباس..........بچه بیخیال ریاضی بشو ...مریم با این وصف چند وقت دیگه باید انتگرال بگیری...[قهقهه]