خوبی که از حد بگذرد ... نادان خیال بد کند

بدترین حسرتی که در زندگی میخوریم از کارهای خطایی که مرتکب شده ایم ، نیست … بلکه از این است که… چرا کارهای درست را برای کسی که لیاقتش را نداشته انجام داده ایم

 

 

ممکنه لبخند بزنم .... ممکنه به روی خودم نیارم ... ممکنه بذارم " دست پیش را بگیرن که پس نیافتن "...... ولی میفهمم.... گاه میبخشم گاه میذارم به حسابشون!!!....ولی تصمیم دارم در مقابل مسائلی که به تو مربوطه کوتاه نیام .... از این به بعد... جواب میدهیم!!!!!!!!!!!!

 

/ 3 نظر / 53 بازدید
فاطمه

موافقم.به قول دکتر شریعتی:مهربانی جاده ایست که هرچه در ان پیش بروی خطرناکتر میشود.

مرجان

فقط مراقب باش احساس نکنه به خاطرش با دیگران درگیر میشی چون فکر میکنه میتونه در آینده محور رابطه ها رو به دست بگیره ... یعنی هر کاری که فکر میکنی درسته را بکن ولی تا حد ممکن دور از چشمان فهیم کوچولوت.

مریم مامان باران

مریمی عزیز این دنیا پره از آدمهایی که هیچ وقت نمیخوان و یا فهمشو ندارن که ارزش محبت هات رو بفهمن. سلمان...تو...موفقیت هات....همسرت.....حتی وجودت ممکنه باعث رنجششون باشه پس خیلی به خودت سخت نگیر........منم گاهی خیلی دلم میشکنه از خیلی ها ولی جز واگزار کسی که بالا نشسته و نظاره گره مگه چاره ا ی هم هست؟؟ البته بدک نیست ما هم زیادی هالو نباشیم....