# وصیت

دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست جای چشم ابرو نگیرد گر چه او بالاتر است

دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست       روی دریا خس نشیند قعر دریا گوهر است  کاکل از بالا بلندی رتبه ای ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 302 بازدید