2.

اولین حرکات جنین مثل ضربه های ریز یا حبابه... انقدر ضعیف و محو که شک میکنی حرکات جنین بود یا توهم .... حرکات اول سلمان را چهارشنبه سوری.حس کردم ... با صداهای انفجار حرکت میکرد .. و البته تا چند هفته بعد هیچچچچچچ حسی نداشتم ... 

حرکات این کوچولو را هفته شانزدهم حس کردم .... و خیلی سریع به حرکات واقعی و ضربه های محکم تبدیل شد ... شاکی ترین حالتش وقتی است که بی حرکت توی ماشین نشستم ... انقدر ضربه میزنه تا تغییر وضعیت بدم .... و محکم ترین ضربات وقتیه که دراز کشیدم .. با وجود سن کم بارداری میشه حرکات را دید! و از این حس شیرینتر تعجب سلمان هنگام لمس این ضربات هست 

/ 0 نظر / 14 بازدید